Duurzaamheid

HomeDuurzaamheid

Fresh ConneQt is zich, evenals de telers die ons de producten leveren, terdege bewust van de aspecten die er spelen rondom milieu, welzijn van mens en dier etc. De telers van Fresh ConneQt maken dan ook zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen, zoals hommels voor het bevruchten van de bloemen, inzet van (biologische) natuurlijke vijanden tegen plagen (zoals inzet van sluipwesp) en uitgebalanceerd gebruik van meststoffen. Gewasbeschermingsmiddelen zetten de telers alleen in wanneer het echt niet anders kan.

De inzet van herbruikbaar dan wel recyclebaar verpakkingsmateriaal vinden wij belangrijk.

Transporten zijn een onmisbaar aspect in onze handel, wij plannen dit echter dusdanig efficiënt waardoor er een minimale inzet van transportmiddelen nodig is. Onze telers zijn verspreid door het land gevestigd. Ons streven is om de afstand teler-klant zo kort mogelijk te houden zodat een minimale transportinzet nodig is.